Інформаційне повідомлення Зміївської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу

Дата конкурсу “09” жовтня 2020 року

Місце проведення конкурсу: Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 (приміщення Зміївської міської ради, зал засідань)

Час проведення конкурсу — 10-00.

Мета конкурсу: відбір суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу.

Назва об'єкту:земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Відомості про земельну ділянку, що підлягає експертній грошовій оцінці:

  

Номер об'єкта продаж

Місце розташування земельної ділянки

Розмір (площа) земельної ділянки , га

Цільове призначення земельної ділянки

1

Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, 54

0,2500

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

 

Організатор конкурсу – Конкурсна комісія Зміївської міської ради, тел. (05747) 3-45-21; 3-45-23.

Перелік підтвердних документів Претендента для участі в конкурсі:

заява на участь у конкурсі; завірена копія установчого документа претендента; завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію; завірена копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України; завірені копії документів, які підтверджують право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (завірені копії ліцензії на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, сертифікату суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямків, що відповідають об'єкту оцінки.); інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки, тощо).

Претенденти: подають до конкурсної комісії у запечатаному конверті конкурсну документацію, що складається з підтвердних документів, а також їх опис та конкурсну пропозицію. Конкурсна пропозиція подається у окремо запечатаному конверті й має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт по складанню звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, калькуляції витрат з урахуванням проходження обов'язкової державної експертизи вищезазначеного звіту згідно діючого законодавства України, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до Зміївської міської ради за адресою: 63404, Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 кім. №1, телефон для довідок: (05747) 3-45-23

Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу — не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошення дати проведення конкурсу (включно).

Останній день подачі заяв “02” жовтня 2020 року.

Конкурс буде здійснюватись відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з відбору з оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу, затвердженого рішенням Зміївської міської ради від 13.12.2011 року №13.

Конкурсний комітет.

Контакти

Зміївська міська рада

Електронна адреса: zmievrada@ukr.net

Поштова адреса: 63404, Харківська обл., м.Зміїв, вул. Адміністративна, 16

тел. (05747) 3-45-23