Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Зміївської міської ради

 

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Зміївської міської ради

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Зміївської міської ради, 63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 16. 

2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу 

Шихмат Сергій Євгенійович - спеціаліст І категорії ЖКГ Зміївської міської ради (секретар комісії), 63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 16, каб. 7, телефон: (05747)3-49-76, телефон/факс: (05747)3-45-23, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

Всього максимально 100 балів. Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву у якій зазначають:

- фізичні особи - підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)?

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

4.2. Перелік документів :

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка із органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання (у разі наявності);

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код КВЕД-2010 68.32) .

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України та інших державних цільових фондів про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та обов’язковими платежами;

 - довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

 - копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

 - довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

 - розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

 4.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

4.4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

 4.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 4.6.Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 4.7. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

 5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

 5.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 5.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 16, каб. 7

 5.3. Кінцевий строк подачі документів: до 17.00. год. «10» липня 2017 року (Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

 6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 6.1. Місце: 63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 16, зала засідань міської ради;

 6.2. Дата: «11» липня 2017 року

 6.3. Час: 10.00. год.

 7. Способи і місце отримання конкурсної документації.

 Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до виконавчого комітету Зміївської міської ради (63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 16, каб.7, секретар комісії Шихмат С.Є.)

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.