ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Зміївської міської ради про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади Зміївської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Зміївської міської ради

про оголошення конкурсу

на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади

Зміївської міської ради

І. 1. Назва об’єкту оренди та його місцезнаходження:

№ з\п

Назва об’єкта

Місце знаходження об’єкта

1

Частина нежитлового приміщення (кімната 2-7 площею 11,60 м2 та частини коридору 2 м2) загальною площею 13,60 м2

Харківська обл., м. Зміїв, вул. Адміністративна, 29

2

Частина нежитлового приміщення (кімната 2-8 площею 11,60 м2 та частини коридору 2 м2) загальною площею 13,60 м2

Харківська обл., м. Зміїв, вул. Адміністративна, 29

2. Балансоутримувач:

-об’єкта оренди №1 - Зміївське ВУЖКГ;

-об’єкта оренди №2 - Зміївське ВУЖКГ;

3.Коротка характеристика:

  • об’єкта оренди №1: частина нежитлового приміщення (кімната 2-7 площею 11,60 м2 та частини коридору 2 м2) загальною площею 13,60 м2;

  • об’єкта оренди №2: частина нежитлового приміщення (кімната 2-8 площею 11,60 м2 та частини коридору 2 м2) загальною площею 13,60 м2;

4. Умови конкурсу на право укладання договору оренди:

4.1. Стартова орендна ставка:

  • об’єкта оренди №1 - 18% від вартості майна, яка визначна суб’єктом оціночної діяльності шляхом проведення незалежної оцінки;

  • об’єкта оренди №2 - 18% від вартості майна, яка визначна суб’єктом оціночної діяльності шляхом проведення незалежної оцінки;

4.2. Мета використання приміщення:

  • об’єкта оренди №1 - розміщення офісних приміщень;

  • об’єкта оренди №2 - розміщення офісних приміщень.

4.3. Сплата переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з здійсненням незалежної оцінки суб’єктом оціночної діяльності.

Додаткові умови конкурсу на право укладання договору оренди для об’єктів:

1) Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди та значення терміну дії договору оренди.

2) Утримання нерухомого майна в належному санітарно-технічному стані.

3) Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, охорони праці.

4) Участь в утриманні місць загального користування.

5) Договори за комунальні послуги орендар вкладає самостійно.

6) При визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну ставку при інших рівних умовах.

До участі у конкурсі допускаються юридичні та фізичні особи, які своєчасно подали заяву і документи.

На засідання конкурсної комісії учасники надають пропозиції у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою (у разі наявності) учасника конкурсу.

Заява та документи на участь у конкурсі надаються до приймальні Зміївської міської ради (м.Зміїв, вул. Адміністративна, 16, кім.№1).

Засідання конкурсної комісії відбудеться 21 листопада 2018 року о 14.00 (м.Зміїв, вул. Адміністративна, 16, зала засідань).

Контактний тел.3-45-21, 3-22-44.

Кінцевий строк надання документів до 14 листопада 2018 року (включно) до 17 год.00 хв.

ІІ. Для участі у конкурсі необхідно надати такі документи:

Заяву у довільній формі, при цьому в ній зазначають ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

До заяви додаються:

юридичними особами - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; завірені належним чином копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; погодження можливої оренди з підприємством - балансоутримувачем майна, що передається в оренду; проект договору оренди; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються у проекті договору оренди); пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (відображаються у проекті договору оренди); передбачувальний термін оренди (відображаються у проекті договору оренди).

фізичним особам - копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку; погодження можливої оренди з підприємством - балансоутримувачем майна, що передається в оренду; проект договору оренди;зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються у проекті договору оренди); пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (відображаються у проекті договору оренди); передбачувальний термін оренди (відображаються у проекті договору оренди).

Юридичні та фізичні особи несуть відповідальність за достовірність поданих документів.

Конкурсний комітет

Контакти

Зміївська міська рада

Електронна адреса: zmievrada@ukr.net

Поштова адреса: 63404, Харківська обл., м.Зміїв, вул. Адміністративна, 16

тел. (05747) 3-45-23