ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Зміївської міської ради

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Зміївської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для Комунального підприємства «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі — Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.03.2003 № 11620-ІV та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення виконавчого комітету Зміївської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для Комунального підприємства «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області».

Аналіз розроблений з метою реалізації державної політики в сфері поводження з побутовими відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються на території Зміївської територіальної громади.

I. Визначення проблеми

Відповідно до вимог Закону України № 1825-VІ від 21.01.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів.

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів є важливим показником у системі санітарного очищення міста, необхідним для:

планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

визначення необхідної кількості обладнання для збирання, зберігання та перевезення побутових відходів та обслуговуючого персоналу у сфері поводження з ними;

розрахунків вартості послуг із вивезення побутових відходів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та пункту 1.4 розділу I Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 871/18166 розроблення та затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів здійснюється один раз на п’ять років.

12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області», в результаті цього було затверджено новий склад території Зміївської територіальної громади, до якої увійшли території 1 міської, 1 селищної та 8 сільських рад.

У зв’язку з вищезазначеним виникла необхідність затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів для всієї новоствореної території Зміївської територіальної громади, які були розраховані відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану та екологічної ситуації в громаді, стабільній роботі підприємства – виконавця комунальних послуг з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території Зміївської територіальної громади, дозволить підвищити якість надання послуг із вивезення побутових відходів.

 Основні групи , на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує регулювання.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування в частині затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них.

На сьогодні, внаслідок реалізації реформи з децентралізації адміністративно-територіального устрою України та у зв’язку з утворенням нових меж територіальних громад, норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території Зміївської територіальної громади не були затверджені, тому проблема не може бути вирішена шляхом внесення змін до діючих нормативно-правових актів Зміївської міської ради.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, що безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми:

реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;

урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення побутових відходів;

створення сприятливих умов на території Зміївської територіальної громади для забезпечення споживачів послугами належної якості з вивезення побутових відходів;

затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

залишити існуючу ситуацію без змін

Якщо залишити ситуацію без змін це призведе до того, що вивіз побутових відходів буде здійснюватися по факту утворення, без обліку та ідентифікації споживача послуг з вивезення побутових відходів. Збільшиться кількість несанкціонованих звалищ. Відсутність встановлених норм з надання послуг з вивезення побутових відходів не дасть змогу сформувати тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами, що порушить вимоги чинного законодавства у сфері поводження з відходами.

Альтернатива 2:

прийняти

регуляторний акт

Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів створить сприятливі умови на території Зміївської територіальної громади для забезпечення споживачів якісними послугами з вивезення побутових відходів, покращить санітарно-епідеміологічну та екологічну ситуації, забезпечить виконання вимог чинного законодавства України у сфері з поводження відходами.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні. Не дозволяє досягти мети регулювання та не відповідає нормам чинного законодавства. Вивезення побутових відходів відбувається частково, не в повному обсязі.

Фінансування заходів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Ліквідація наслідків погіршення санітарно-епідеміологічного стану території міської ради.

Альтернатива 2

Досягає мети регулювання та відповідає нормам чинного законодавства. Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території Зміївської територіальної громади. Урегулювання інтересів між суб’єктами господарювання, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг. Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Сплата за надані послуги з вивезення побутових відходів здійснюється за чинними тарифами

Альтернатива 2

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади, повний обсяг вивезення відходів на території громади

Сплата за надані послуги з вивезення побутових відходів здійснюється за чинними тарифами

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

21

250

271

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

7,7

92,3

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Додаткові витрати на вивезення побутових відходів власними силами суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

Встановлення єдиних підходів до показників нормування надання послуг з вивезення побутових відходів, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади, повний обсяг вивезення відходів на території громади

Сплата за надані послуги з вивезення побутових відходів здійснюється за чинними тарифами

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не забезпечує розв’язання існуючої проблеми

Альтернатива 2

4

Забезпечує принципи державної регуляторної політики; забезпечує реальне відображення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Зміївської територіальної громади

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству щодо процедури затвердження норм споживання

Проблема

продовжує існувати

Альтернатива 2

Досягнення встановлених цілей

Визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів

Забезпечує розв’язання проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Альтернатива 2

Прийнятна, адже вирішує проблемні питання

Зміни чинного законодавства у сфері поводження з побутовими відходами

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

установлення норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

планування робіт з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

покращення договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування.

Суб’єкти господарської діяльності не нестимуть додаткових витрат від впровадження даного регулювання.

Таким чином впровадження практично не залежить від матеріального фактору.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії регуляторного акта у 5 (п’ять) років встановлено Правилами визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 871/18166.

 При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Статистичними показниками результативності дії регуляторного акта є:

обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

рівень оплати послуг із вивезення побутових відходів;

звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;

складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами;

збалансованість економіки підприємства-надавача послуг, у т. ч. покращення фінансово-технічних показників роботи.

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до дати набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься через рік з дати набирання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичні відстеження проводитимуться один раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділом з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради шляхом аналізу даних та збору якісних показників від підприємства – виконавця комунальних послуг з поводження з побутовими відходами.

У разі виявлення проблемних питань вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Додаток до аналізу

регулятивного впливу

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “28” червня 2021 року до “20” серпня 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з представниками суб’єктів господарювання, організацій-управителів, ОСББ

СПД 9

Підтримано необхідність встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

2

Телефонні консультації

СПД 13

3

Інтернет-консультації

СПД 4

 2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 271 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 21 (одиниць) та мікропідприємництва 250 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 7,7% (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

5

Інші процедури (уточнити)

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

0,00

0,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

21

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00

0,00

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. Х 36,11 грн. = 18,06 грн

18,06 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання*

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

8 год. Х 36,11 грн. = 288,88 грн

288,88 грн

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

306,94

0,00

306,94

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

21

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

306,94 Х 21 = 6445,74

0,00

6445,74

Розрахунки здійснено з урахуванням основних мінімальних соціальних стандартів у 2021 році, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»: мінімальна зарплата у погодинному розмірі — 36,11 грн.

* — дані витрати несе КП «Зміїв-сервіс», яке є єдиним виконавцем послуг із надання послуг з вивезення побутових відходів на території Зміївської міської ради, тому встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів пов’язане з плануванням діяльності цього підприємства. Суб’єкти, що утворюють відходи, не використовують вказані норми в своїй діяльності (оскільки використовують тарифи на вивезення відходів).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання не здійснюється, тому що рішенням не регулюються питання діяльності органу місцевого самоврядування.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6445,74

6445,74

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6445,74

6445,74

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6445,74

6445,74

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Зазначена сума є прийнятною для 21 суб’єкта малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не є потрібним.

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.