вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

Інформаційне повідомлення Зміївської міської ради

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на території Зміївської міської ради з метою її подальшого продажу, що відбувся 09.10.2020 року о 14-00 годині в Зміївській міській раді, комісією прийнято рішення: укласти з ТОВ “Земстройпроект”, договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої:

- Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, 54 на території Зміївської міської ради.

 Конкурсний комітет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу

Дата конкурсу “27” жовтня 2020 року

Місце проведення конкурсу: Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 (приміщення Зміївської міської ради, зал засідань)

Час проведення конкурсу — 10-00.

Мета конкурсу: відбір суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу.

Назва об'єкту:земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Відомості про земельну ділянку, що підлягає експертній грошовій оцінці:

Номер об'єкта продаж

Місце розташування земельної ділянки

Розмір (площа) земельної ділянки , га

Цільове призначення земельної ділянки

1

  1. Харківська область, м. Зміїв, майдан Соборний, 10-а

0,0146

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

 

Організатор конкурсу – Конкурсна комісія Зміївської міської ради, тел. (05747) 3-45-21; 3-45-23.

Перелік підтвердних документів Претендента для участі в конкурсі:

заява на участь у конкурсі; завірена копія установчого документа претендента; завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію; завірена копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України; завірені копії документів, які підтверджують право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (завірені копії ліцензії на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, сертифікату суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямків, що відповідають об'єкту оцінки.); інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки, тощо).

Претенденти: подають до конкурсної комісії у запечатаному конверті конкурсну документацію, що складається з підтвердних документів, а також їх опис та конкурсну пропозицію. Конкурсна пропозиція подається у окремо запечатаному конверті й має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт по складанню звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, калькуляції витрат з урахуванням проходження обов'язкової державної експертизи вищезазначеного звіту згідно діючого законодавства України, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до Зміївської міської ради за адресою: 63404, Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 кім. №1, телефон для довідок: (05747) 3-45-23

Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу — не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошення дати проведення конкурсу (включно).

Останній день подачі заяв “27” жовтня 2020 року.

Конкурс буде здійснюватись відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з відбору з оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу, затвердженого рішенням Зміївської міської ради від 13.12.2011 року №13.

Конкурсний комітет.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо відбору виконавців щодо надання комплексу послуг по проведенню земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на території Зміївської міської ради

Відповідно до рішення №12-LVІ LVІ сесії VІІ скликання від 04.09.2020 року Зміївської міської ради ,,Про забеспечення закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Зміївської міської ради на земельних торгах” та рішень №28-LV, №49-LIV та рішення №57-LVІ сесій VІІ скликання Зміївської міської ради ,,Про затвердження переліку земельних ділянок,право оренди на які може бути реалізовано на земельних торгах та надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, Зміївська міська рада має необхідність у відборі виконавців щодо надання комплексу послуг по проведенню земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на території Зміївської міської ради.

Бажаючих прийняти участь просимо звернутись до Зміївської міської ради у термін до 28 вересня 2020 року з пакетом документів які підтвержують можливість виконання даних робіт:

 -копія паспорта,кода, копія документа, що посвідчує реєстрацію фізичної особи-підприємця (для претендента ФОП);

-копія установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЕДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

-копії кваліфікаційних документів ліцітаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

-інформація про досвід проведення земельних торгів (продані лоти: кількість,стартова ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною);

-проект завдання на виконання робіт (виконання робіт із землеустрою, оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою та оцінки земель, яку пропонується розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

-копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

-проекти договорів на виконання робіт, які будуть укладені між претендентом та виконавцем робіт ( на виконання робіт із землеустрою, оцінки земель)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу

Дата конкурсу “09” жовтня 2020 року

Місце проведення конкурсу: Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 (приміщення Зміївської міської ради, зал засідань)

Час проведення конкурсу — 10-00.

Мета конкурсу: відбір суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу.

Назва об'єкту:земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Відомості про земельну ділянку, що підлягає експертній грошовій оцінці:

  

Номер об'єкта продаж

Місце розташування земельної ділянки

Розмір (площа) земельної ділянки , га

Цільове призначення земельної ділянки

1

Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, 54

0,2500

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

 

Організатор конкурсу – Конкурсна комісія Зміївської міської ради, тел. (05747) 3-45-21; 3-45-23.

Перелік підтвердних документів Претендента для участі в конкурсі:

заява на участь у конкурсі; завірена копія установчого документа претендента; завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію; завірена копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України; завірені копії документів, які підтверджують право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (завірені копії ліцензії на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, сертифікату суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямків, що відповідають об'єкту оцінки.); інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки, тощо).

Претенденти: подають до конкурсної комісії у запечатаному конверті конкурсну документацію, що складається з підтвердних документів, а також їх опис та конкурсну пропозицію. Конкурсна пропозиція подається у окремо запечатаному конверті й має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт по складанню звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, калькуляції витрат з урахуванням проходження обов'язкової державної експертизи вищезазначеного звіту згідно діючого законодавства України, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до Зміївської міської ради за адресою: 63404, Харківська область, м.Зміїв, вулиця Адміністративна,16 кім. №1, телефон для довідок: (05747) 3-45-23

Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу — не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошення дати проведення конкурсу (включно).

Останній день подачі заяв “02” жовтня 2020 року.

Конкурс буде здійснюватись відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з відбору з оціночної діяльності на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на території Зміївської міської ради з метою їх подальшого продажу, затвердженого рішенням Зміївської міської ради від 13.12.2011 року №13.

Конкурсний комітет.

Сторінка 1 із 9

© 2021 . Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.